Prairie Artisan Ales Twist

Prairie Artisanal Ales


Prairie Artisan Ales Twist

  Blend of a farmhouse ale and blonde sour, dry hopped with Citra and finished with a "twist" of citrus.

  • Brewery: Prairie Artisan Ales
  • Location: Tulsa, Oklahoma
  • Style: Tart Farmhouse Ale
  • ABV: 7.0%
  • Size: [24x] 355 mL / 12 oz.